top of page
psicologia degradat.png

Psicologia Infantojuvenil

Psicòloga Clínica Infantojuvenil

Cristina Peralta Almo

Col·legiada 21883

puzzle1.png

Reeducacions psicopedagògiques

puzzle2.png

Intervenció psicológica

florbach.png

Flors de Bach personalitzades

Per infants i adults

Servei de Psicologia Clínica Infantil

Avaluació - Diagnòstic - Tractament - Seguiment

Assessorament als Pares (pautes conductals, alimentàries...)

Alteracions en el procés de son o de l'alimentació de l'infant

Trastorns d'angoixa

Trastorns de l'estat d'ànim

Trastorns de l'eliminació (enuresis i encopresis)

Problemes de conducta

Trastorns d'aprenentatge

Trastorns per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat

Tractament amb flors de Bach complementari a la intervenció psicològica

Intervenció psicològica
Reeducacions psico

Reeducacions psicopedagògiques

Es tracta d'un espai individualitzat on realitzarem una intervenció clínico-educativa per tal de millorar significativament el rendiment acadèmic de l'infant. Es trebaññes aspectes motivacionals, actitudinals i adaptatius davant les tasques escolars; afavorint d'aquesta manera un augment en el seu autoestima i proporcionant seguretat i motivació

En aquestes sessions individuals i personalitzades...

Treballarem les dificultats d'aprenentatge (lectura, escriptura, càlcul)

Potenciarem els punts fort de l'alumne i en millorarem el dèbils

Afavorirem un autoestima positiu

Proporcionarem pautes d'organització del seu temps

Treballarem tècniques i hàbits d'estudi

Revisarem l'agenda, deures, tasques, exàmens i treballs

Ajudarem a regular i gestionar les seves emocions (ansietat, frustració, impulsivitat, autocontrol...)

Potenciarem habilitats socials i comunicatives

Flors de Bach personalitzades

(adults i infants)

Les Flors de Bach són remeis energètics que ajuden a recuperar l'equilibri de la persona. S'apliquen en casos d'insomni, d'estrés, d'angoixa, de pors i fòbies, d'humor fluctuant, depressió, entre moltes altres. Cal fer referència que ofereixen un suport natural i innocu per a les primeres etapes de vida dels nens i nenes.

Flors de Bach
Serveis

Serveis, horaris i tarifes

Pas de P5 a 1er

+info. properament

+ info. properament

+info. properament

Lectoescriptura creativa
(2n-3r)

+info. properament

+ info. properament

+info. properament

Acompanyament emocional
(individual)

+info. properament

+info. properament

+ info. properament

Acompanyament psicoeducatiu
(individual)

+info. properament

+info. properament

+ info. properament

Reeducacions psicopedagògiques

+info. properament

+info. properament

+ info. properament

Intervenció
psicològica

+info. properament

+info. properament

+ info. properament

Vols inscriure't?

Emplena la fitxa d'inscripció.

Pots contactar amb nosaltres per qualsevol dubte!

bottom of page